La nuesa és la part més delicada i intima de la persona