Girona i Banyoles! La Mar de Màgics Recons.........